Keltská usadlosť na Havránku


Vonkajšie múzeum Havránok je najdôležitejšia archeologická pamiatka v regióne Liptova - je to rekonštrukcia keltskej poľnohospodárskej usadlosti.

Toto archeologické nálezisko sa nachádza na kopci Úložisko pri nádrži Liptovská Mara. Trpezlivá práca archeológov odhalila pozostatky z doby železnej (300-100 pred n.l.) a z rímskeho obdobia. Ale najvyšší rast v tomto regióne bol dosiahnutý práve počas keltskej kolonizácie.

V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia časti keltskej osady s obetným oltárom z 1. storočia pred n.l. Boli nájdené pozostatky spálených milodarov (obilie, šperky) a v studni kosti siedmich ľudí, pravdepodobne obetí náboženských rituálov. Od 11. do 15. storočia tu stála slovanská drevená tvrdz s priekopou a obytnou vežou.

Navštíviť Havránok znamená dotknúť sa tej najstaršej histórie.

Otváracie hodiny

Máj Pon-ned od 9:00 do 17:00
Jún - august Pon-ned od 8:30 do 18:30
September - október Pon-ned od 9:00 do 17:00

Vstupné

Vstupné pre dospelého je 2 €. Ak chcete fotografovať, pridajte k tomu 0,70 €.

Diskutujte o tomto mieste