Židovská synagóga v Liptovskom Mikuláši

Židovská synagóga v Liptovskom Mikuláši

Židovská synagóga, monumentálna zvonku klasicistická a zvnútra secesná stavba, bola postavená na mieste drevenej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela.

Synagóga patrí medzi najväčšie a najimpozantnejšie na Slovensku. Zvláštnosťou je, že je zvnútra nahlodaná časom, preto pôsobí nesmierne atmosféricky, priam mysticky. 

V súčasnosti synagóga opäť patrí Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí a je v správe Múzea Janka Kráľa.

Lektor počas prehliadky oboznamuje návštevníkov s históriou Židov na Slovensku a stavby samotnej. Z Liptovského Mikuláša bolo do táborov odvlečených 800 ľudí, čo nám pripomína pamätná tabuľa na priečelí.

Komentujte toto miesto

V okolí: Židovská synagóga v Liptovskom Mikuláši

Booking.com