Liptovské múzeum v Ružomberku

Liptovské múzeum v Ružomberku

Komplexný obraz o živej i neživej prírode Liptova, jeho histórii od najstarších čias až po súčasnosť, umeleckohistorické skvosty i história výroby papiera na Slovensku, to všetko nájdeme v Ružomberskom múzeu.

Založené v roku 1912, toto múzeum už stihlo nazhromaždiť 180 000 zbierkových predmetov. Nájdeme tu prírodovednú expozíciu s botanickou, zoologickou a geologickou časťou, expozíciu archeológie o najstaršom osídlení Liptova, expozíciu feudalizmu o živote ľudí z tohto obdobia, históriu papiernictva na Slovensku i expozíciu o živote a diele Andreja Hlinku, významného národovca a politika začiatku 20. storočia. Nádherná je i galéria sakrálneho umenia.

Deje sa tu i množstvo zaujímavých podujatí, výstav a prehliadok.

Vysunuté expozície Liptovského múzea

Ohodnoťte toto miesto

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ubytovanie a ďalšie miesta v okolí atrakcie Liptovské múzeum v Ružomberku