Levoča

Square of Master Paul, Levoca, Slovakia

Toto kedysi slobodné kráľovské mesto leží na južnom úpätí Levočských vrchov v centre jedného z najstarších a najvýraznejších regiónov Slovenska – Spiša. Mesto a jeho pamiatky patria k najkrajším na Slovensku. Najstaršia písomná zmienka o Levoči sa datuje do roku 1249.

Už v ranom stredoveku malo mesto právo skladovať zásoby, dostalo oslobodenie od mýta a iné výsady prospešné obchodu. Levoča bola dôležitým obchodným centrom na trase z Maďarska do Poľska. V roku 1323 sa stala slobodným kráľovským mestom. Bohatstvo a postavenie, ktoré si Levoča užívala, sa dnes odráža v pôsobivých cirkevných stavbách s lukratívnym interiérom a honosných rezidenciách v okolí štvorcového námestia s arkádami. Historické jadro Levoče obkolesené opevnením je mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Čo v Levoči

Monumentálne hradby, niektoré časti z 13. storočia, uzatvárajú historické centrum, kde môžete nájsť viac než päťdesiat gotických, renesančných a ranobarokových domov s arkádami.

Rímskokatolícky farský kostol sv. Jakuba

Jedna z najdôležitejších slovenských cirkevných pamiatok. Nielenže je samotná budova Národnou kultúrnou pamiatkou, takisto sú aj rezbárske diela Majstra Pavla z Levoče, hlavne oltár vytvorený v rokoch 1508 – 1517, ktorý je s výškou 18,8 m najväčším gotickým oltárom na svete.

Mestská radnica

Symbol mestskej emancipácie a autonómie pochádza z konca 15. storočia. Dnes v ňom sídli múzeum Spiša.

Dom Majstra Pavla z Levoče

Gotický dom z 15. storočia, ktorý hosťuje výstavu venovanú Majstrovi Pavlovi, najväčšiemu a najúžasnejšiemu stredovekému umelcovi Slovenska. Riadil dielňu, v ktorej pracovalo plno pozoruhodných maliarov, rezbárov a zlatníkov. Medzi jeho slávne výtvory patrí 18 metrov vysoký neskorogotický drevený oltár, národná kultúrna pamiatka.

Evanjelické gymnázium

Niekoľko stúpencov Ľudovíta Štúra študovalo práve na tejto škole. Dnes sa tu nachádza expozícia umenia Spiša.

Kostol a kláštor minoritov

Starý kláštor je jedným z najkrajších príkladov zachovalej gotiky na Slovensku.

Vybrané fotky

Ohodnoťte toto miesto

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ubytovanie a ďalšie miesta v okolí atrakcie Levoča