Zámok Vígľaš

Zámok Vígľaš

Hotel a zámok v jednom v nádhernom prostredí bol kedysi takmer beznádejnou ruinou. Dnes je krásne zrekonštruovaný a ponúka krátkodobý i dlhodobý oddych.

Na trase medzi Zvolenom a Lučencom si môžete urobiť prestávku a zastaviť v obci Vígľaš.

Na nevysokom výbežku kopca Korčina, pod úpätím ktorého tečie rieka Slatina sa nachádza rozsiahla stavba zámku Vígľaš, ktorý má štatút národnej kultúrnej pamiatky.

Prístup k areálu zámku je nenáročný. V tesnej blízkosti zámku je vybudované parkovisko.

Prehliadku po celom objekte bez problémov zvládnu aj malé deti.

Tie väčšie môžeme motivovať aj tým, že im počas prechádzky ponúkneme povesti, ktoré sa viažu k Vígľašu.

Popod hrad viedla obchodná cesta, ktorá spájala Zvolen a Novohrad. Na tejto dôležitej trase dnes premávajú vlaky.

Základy hradu boli postavené v 13.storočí v gotickom slohu.

K najznámejším osobnostiam, ktoré radi navštevovali zámok patril uhorský panovník Matej Korvín.

Do 17.storočia prešiel hrad nielen viacerými stavebnými úpravami, ale aj niekoľkokrát zničujúco vyhorel.

Od roku 2007 zámok prechádzal rozsiahlou rekonštrukciou. V septembri 2014 bol zámok slávnostne otvorený ako kongresový hotel, s poskytovaním wellness služieb.

Uhorský kráľ Žigmund a jeho manželka Barbara založili v 15. storočí Rád draka

Jeho členmi boli najvýznamnejší šľachtici, ktorí mali chrániť kráľovskú rodinu a záujmy štátu.

Znakom rádu sa stal drak visiaci na kríži. Môžete súťažiť, kde a koľkokrát ho na rôznych miestach hradu objavíte.

Deťom môžete porozprávať povesť o panduroch z Vígľašského hradu, ktorí sa skrývali pred hnevom svojho pána na salaši pod hradom. 

Bača z nešťastných pandúrov, ktorým ušli väzni, urobil valachov. Bývalí strážcovia väzňov sa naučili pásť ovečky. 

Pokojný život na salaši sa im tak zapáčil, že sa už na hrad nikdy nevrátili.

Ubytujte sa v zámockom hoteli Vígľaš

Vybrané fotky

Ohodnoťte toto miesto

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ubytovanie a ďalšie miesta v okolí atrakcie Zámok Vígľaš