Plavecký hrad

Plavecký hrad

Obec Plavecké Podhradie leží 20 km od Malaciek. Nad obcou bol v 13. storočí postavený mohutný hrad, plniaci úlohu pohraničnej pevnosti.

Slovo „plavecký“ je odvodený od pomenovania jedného z kmeňov, ktorí sa na pozvanie usídlili na území dnešného Záhoria a strážili pohraničné územie.

Plavecký hrad počas storočí niekoľkokrát zmenil majiteľov. Vlastnilo ho niekoľko významných uhorských šľachtických rodov.

V 18. storočí, v období protihabsburských povstaní, bol hrad poškodený a následne pustol. V súčasnosti sa v okolí hradu častejšie objavujú mladí ľudia zo skautského zboru v Bratislave, ktorí v rámci projektu Odklínanie hradov sa snažia zachrániť a zrevitalizovať hradné priestory. Zatiaľ mladí nadšenci a dobrovoľníci čistia hrad od machu a tráv, ktoré narúšajú hradné murivá. Snáď ich aktivita podnieti ďalších zanietencov a hrad znovu ožije.

Ako sa dostať k Plaveckému hradu

Na hrad je možné vystúpiť z Plaveckého Podhradia po modrej turistickej značke za približne 30 minút.

Súbežne so značkou vedie aj náučný chodník Plavecký kras. Od stredu obce trvá príchod na Pohanskú turistickým krokom približne 1,5 hodiny.

Vybrané fotky

Ohodnoťte toto miesto

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ubytovanie a ďalšie miesta v okolí atrakcie Plavecký hrad