Slovenský folklór

Slovenský folklór sa pravidelne napája zo svojich bohatých tradícií, aby reprezentoval slovenskú kultúru. V širšom zmysle odkazuje na životný cyklus pastierov, roľníkov a remeselníkov. Hlavnými motívmi sú každodenná drina, príroda a sviatočné udalosti.

Od hudobných a tanečných súborov až po ručné práce, trhy a festivaly sa ľudovým tradíciám aj naďalej dostáva vrelého prijatia. Umenie a remeslá sa môžu spoľahnúť na vládnu podporu, rovnako ako propagáciu svojich reprezentatívnych výrobkov v zahraničí. Slovenské remeslá a postupy zahŕňajú čipkované výšivky, včelárstvo, chov oviec, hrnčiarstvo a rezbárstvo.

Súčasti folklóru Slovenska sú zvyčajne dedia z generácie na generáciu, pričom každý región si udržiava svoju vlastnú príchuť v podobe typických kostýmov, zvyklostí, dialektu a celkového štýlu.

Slovenská ľudová hudba

Ľudová hudba má silné regionálne korene, čo je základom odlišností zvuku medzi skupinami. Kým hudba jedného regiónu by sa väčšinou spoliehala na sláčikové nástroje, ďalšia sa skladá z prevažne dychových kapiel. Na druhej strane, fujara, pochádzajúca od Detvy, bola prijatá hudobníkmi z celého Slovenska.

Lúčnica a Sľuk sú dva profesionálne súbory, ktoré sa pravidelne objavujú na popredných folklórnych festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Existuje tiež mnoho amatérskych súborov, ako napríklad Detva, Poľana a Šarišan, ktoré sa prezentujú po celej krajine a po mnohých festivaloch. Ak si chcete vypočuť jedného z typických ľudových spevákov, pozrite sa na Darinu Laščiakovú, veľa z jej piesní je k dispozícii on-line.

Slovenské ľudové príbehy a legendy

Hoci sa slovenský literárny jazyk objavil až po 18. storočí, v krajine sa ľudové príbehy môžu spoľahnúť na dlhú ústnu tradíciu. Existuje veľa milovaných slovenských ľudových rozprávok a zbierok ľudových povestí, dostupných v atraktívnych tlačových vydaniach.

Slovenské remeslá

Rezbárstvo, kovoobrábanie, sklárstvo, vyšívanie, tkanie a tvorba košíkov sú súčasťou repertoáru ľudových trhov. Jedná sa o rozoznateľné regionálne emblémy a štylistické vzory.

Mnoho remeselníkov tvorí združenia a zakladá obchody pre predaj svojich diel. V okolí Modry sa traduje remeslo keramiky už od roku 1600 a často používa historické vzory a konkrétne techniky.

Skvelý spôsob, ako zažiť minulosť našej krajiny, je prísť na festival alebo trhy, čo dáva možnosť vidieť dynamických profesionálnych a amatérskych umelcov a odborných remeselníkov priamo pri práci.

Najvýznamnejšie slovenské folklórne festivaly:

  • Folklórny festival Východná
  • Folklórny festival Pod Poľanou v Detve
  • Jánošíkove dni v Terchovej
  • Medzinárodný folklórny festival Myjava

Celkovo možno povedať, že bez ohľadu na záujem jednotlivca v ľudových zvyklostiach je ich vplyv na dnešné obyvateľstvo Slovenska skutočne široký.

Napríklad slovenské umenie ťažilo inšpiráciu, okrem hlavných európskych trendov, prevažne z ľudových tém. Grafiky zobrazujúce pastoračné a tradičné motívy si užívajú dobrú reputáciu, rovnako ako organizačnú podporu; galérie a múzeá z nich pravidelne vystavujú tie najlepšie diela.

Nepochybne je vplyv ľudových tradícií hlboko zakorenený v národnom povedomí.