Antická Gerulata

Antická Gerulata

V Rusovciach, ktoré sú dnes súčasťou hlavného mesta sa v roku 1961 pri obnove dunajských hrádzi sa náhodne odkryl kamenný pilier antickej stavby.

Intenzívny archeologický výskum potvrdil, že sa našla dlho hľadaná Gerulata, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Ako najlepšie pochopiť históriu? Treba ísť na miesta, ktoré sú s ňou bezprostredne prepojené. Tam na nás dýchne naozaj intenzívne, pretože sa  môžeme oboma nohami postaviť na Limes Romanus

Tak si mohutné impérium označovalo svoje hranice.

Môžeme vojsť do vojenského tábora, ktorý chránil pohraničné pásmo

V múzeu Antickej Gerulaty sa budeme pozerať na predmety každodenného života, ktoré sa našli pri vykopávkach. Šperky, korálky, zbrane z bronzu a železa, keramiku, toaletné predmety, časti odevov, mince. 

Všetky predmety patrili do každodenného života vojakov.

Pred múzeom sa budeme pohybovať medzi odkrytými kamennými múrmi a piliermi, pozrieme sa do studne, postojíme pred obradným oltárom, zamyslíme sa nad pohrebiskom.

Ak sú s nami deti, môžeme im porozprávať príbeh Ríma, ktorý sa tak trochu podobá na rozprávku o rybárovi a rybke. Chcel stále viac, až kým sa vlastnou veľkosťou nezničil.

Je to memento aj pre súčasnosť.

Ubytovanie a ďalšie miesta v okolí atrakcie Antická Gerulata