Čachtické múzeum


Čachtické múzeum je súčasťou Trenčianskeho múzea. Sídli v bývalom Draškovičovom renesančnom kaštieli.

Čachtice sú známe najmä vďaka tzv. "krvavej grófke" Alžbete Báthoryovej. Hrad i obec zažili bohatú históriu plnú zaujímavých udalostí.

História Čachtíc je pripomenutá v novo-otvorenej expozícii Trenčianskeho múzea, ktorá je umiestnená vo vnútri Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach.

Úvod predstavuje paleontologické a archeologické nálezy z okolia Čachtíc, historická sekcia je venovaná hradu a stredovekému mestečku. Výstava je zbierkou historických zbraní, historických dokumentov, oblečenia a súčastí šperkov, portrétov členov miestnej šľachty a vznešených rodín, exhibitov nájdených počas historického a archeologického výskumu. Ľudová kultúra Čachtíc je zastúpená v podobe keramických nádob a umeleckých diel.

Diskutujte o tomto mieste